Kursy na Ratownika WOPR i Sternika Motorowodnego

Kurs ratownika WOPR

Oddział Miejski WOPR Katowice przyjmuje zgłoszenia do udziału w szkoleniach na stopień Młodszego Ratownika WOPR i Ratownika WOPR.

Zgłoszenia do dnia 16 lutego 2012r. przyjmowane są w każdy czwartek w czasie trwania dyżuru zarządu od godz. 16.00 do 19.00 w biurze w Katowicach. Osoby niepełnoletnie proszone są o przyjście z opiekunem prawnym. Rozpoczęcie zajęć w dniu 18.02.2012r. na Pływalni Pałacu Młodzieży w Katowicach.

Kurs sternika motorowodnego

Do dnia 23 lutego 2012r. Oddział Miejski WOPR Katowice przyjmuje zgłoszenia chętnych do udziału w kursie Sternika Motorowodnego.

Wykłady odbywać się będą w Biurze OM WOPR Katowice oraz w Bazie Oddziału Miejskiego WOPR w Katowicach ul. Trzech Stawów 10 przez około pięć dni w godzinach od 16.00 do 20.00, zajęcia praktyczne na Dolinie Trzech Stawów w Katowicach w uzgodnionym terminie.

Wymagania wstępne:

 1. Ukończone 12 lat.
 2. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie.
 3. Niepełnoletni zgodę od rodziców na uczestnictwo w kursie.
 4. Zdjęcie 45 x 35 mm.

Wymagania w trakcie kursu:

 1. Ukończenie szkolenia na stopień Sternika Motorowodnego.
 2. Zdanie egzaminu na stopień Sternika Motorowodnego.

Uprawnienia:

 1. Prowadzenie jachtów motorowych z silnikiem o mocy 60 KW (80 KM) po wodach śródlądowych.
 2. Prowadzenie jachtów motorowych z silnikiem o mocy 60 KW (80 KM) po wodach morskich w strefie 2 mil morskich od brzegu w porze dziennej.

Kurs prowadzony jest na podstawie programu szkoleniowego Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego.

Terminarz:

 • Rozpoczęcie kursu: marzec 2012r.
 • Zakończenie kursu: maj 2012r.
 • Egzamin: maj 2012r.

Koszt:

 • 590,00 zł osoby uczące się do 25 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej/studenckiej
 • 695,00 zł pozostałe osoby

W cenie zawarte są materiały szkoleniowe (książka i płyty DVD), opłata za egzamin, opłata za wydanie patentu, zajęcia praktyczne.

Zapisy na kurs:

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zgłaszanie się w terminie do 23.02.2012r. przesyłając następujące dane na email: biuro@slaskiewopr.pl

 • Imię i nazwisko
 • Data i miejsce urodzenia
 • PESEL
 • Adres zamieszkania
 • Telefon kontaktowy

lub dzwoniąc na nr tel. kom.: 32 2536 158; 500 5 4 3 2 1 0

"Znaczy, każdy swe obowiązki musi wykonywać porządnie.
Ci, którzy nie wykonują ich jak mogą najlepiej - to znaczy, na ile ich stać fizycznie i duchowo - niszczą sami siebie"
K.O. Borchardt "Znaczy kapitan"